☾☆ ϜϓſϞ Hacked By CyBeRKaNKa ϜϓſϞ ☾☆

☾☆ ϜϓſϞ EY TURK ! ϜϓſϞ ☾☆
Ustte gök Cökmedikce,
Altta yer delinmedikce,
Senin ilini ve töreni kim bozabilir.
Titre ve kendine dön.
Cakalların Hukmu.
Kurt Ayaga Kalkana Kadardır !!!
Kurt Uluyunca İtler Kuyrugunu Kıstırıp Kaçar !!!

☾☆ ϜϓſϞ CyBeRKaNKa ☾☆ Orkhan39 ☾☆ Mr.WorldWide ϜϓſϞ ☾☆